Tandläkare Stockholm - Bättre än någonsin

Välkomna skall ni alla vara till denna boknings- och informationssida om tandläkare i Stockholm. Det har länge saknats en websida som innehåller allt från information om olika Stockholmstandläkare till lediga tider och hur man bokar dem. Detta är ett utrymme som vi nu försöker fylla.

Att välja tandläkare

Det är inte helt enkelt att välja tandläkare när man är ny i en stad som Stockholm. Utbudet är mycket stort, och det är till och med så att tandläkartätheten i Stockholm är den största i Sverige.

Något som gör att man kan vara relativt trygg oavsett vilken tandläkare man går till i Stockholm, är att tandläkare är en skyddad titel. Det är därmed omöjligt för kvacksalvare och andra i Stockholm att utföra tandvård under parollen att de är tandläkare. För att vara tandläkare i Stockholm måste man ha en tandläkarlegitimation. Denna legitimation får man om man tar sig igenom en tandläkarutbildning i Sverige. Det går också att få en tandläkarlegitimation om man genomgått en tandläkarutbildning från ett annat land, men processen är då lite längre och svårare.

Tandläkare är trots de höga kraven och den skyddade titeln något utav en förtroendebransch. Som patient vill man kanske inte bara att tandläkaren man besöker i Stockholm ska ha genomgått en utbildning med godkända betyg, utan har också andra krav. Många vill att tandläkaren ska förklara vad som sker under undersökningen eller behandlingen, och det finns också de som lider av tandläkarskräck – ofta på grund av en smärtsam behandling i ungdomen. Självfallet kräver också de flesta patienter modern utrustning och ett positivt bemötande.

Det är som sagt inte helt lätt att välja tandläkare, men här på sidan är det som ni ser inte särskilt kostsamt att gå på en undersökning. Du kan därför i viss mån prova dig fram den tandläkare som passar just dig. Om du har möjlighet är det också bra att fråga en kompis om råd.

Preventiv och behandlande tandvård

Vad gäller tandvård kan man skilja på den preventiva tandvården och den behandlande tandvården. Människor är ofta rädda för att gå till tandläkaren, och då är det den behandlande tandvården man är rädd för. Den preventiva tandvården handlar nämligen om att kolla att allt är ok med tänder och munhåla. Ofta är det en tandhygienist som utför undersökningen, och hen kan sedan förklara för dig vad du skulle kunna förändra i ditt beteende för att ta hand om dina tänder på ett bättre sätt.

Den behandlande tandvården handlar om lagningar och borrande och rotfyllningar och sådana saker. Vad man som patient bör göra är att maximera den preventiva tandvården och minimera den behandlande. Det är det bästa sättet att komma så bra undan som möjligt rent ekonomiskt, och dessutom betydligt trevligare än att laga tänderna. Därför är det viktigt att man ofta undersöker sina tänder och får reda på vad man med sitt självbeteende kan göra för att de ska må bättre. Till exempel kan små kariesangrepp lagas genom intensivare fluorbehandling.

Undersök tänderna ofta

Något som också är värt att komma ihåg angående hur ofta man besöker tandläkaren, är att man inte har någon känsel i själva emaljen, utan först under den. Därför har kariesangeppet ofta kommit ganska långt innan det börjar göra ont. Som patient bör man därför inte vänta tills det gör ont innan man besöker tandläkaren, utan istället åtminstone en gång om året besöka tandläkaren. Ibland kan tandläkaren eller tandhygienisten själv säga att man inte behöver komma tillbaka förrän om två år eller mer, och då gäller givetvis det.