Tandvårdsbidrag

I Sverige har alla medborgare rätt till ett allmänt tandvårdsstöd. Detta tandvårdsstöd sänker dina tandvårdskostnader, men ser till att tandläkaren ändå får skäligt betalt för det hen utför. Tandvårdsstödet har många olika delar, men vi ska här gå igenom de två vanligast förekommande:

1. Allmänt Tandvårdsbidrag(ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget instiftades 2008 och innebär att alla medborgare i Sverige som är 20 år eller äldre får en "peng" varje år, som enbart kan användas till tandvård. Det går inte att använda tandvårdsbidraget till estetisk tandvård. Bidraget kan bara sparas i två år, och sedan ersätts det äldsta med det nya. Bidraget delas ut årligen den 1 juli, men du får inget besked om det. Tandläkaren ser när du ska betala att du har pengar till godo, och drar då av din tandvårdsbidragssumma om du vill det.

  • Från 20 till 29 får du 300 kronor per år.
  • Från 30 till 74 får du 150 kronor per år.
  • Från att du fyller 74 får du 300 kronor per år. 

2. Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet gör helt enkelt att du inte behöver oroa dig för att betala de absolut dyraste behandlingarna helt själv. Högkostnadsskyddet är i två steg, och gäller över tolv månader:
  • Staten betalar hälften av tandvårdskostnaderna med referenspris på 3 000 - 18 000 kr.
  • Staten betalar 85 % av tandvårdskostnaderna med referenspris på över 18 000 kr.
Som synes gäller här referenspriserna som utgångspunkt, och om tandläkaren du går till tar ett högre pris än referenspriset så får du ändå inte ersättning för detta.