Vad kostar tandläkare i Stockholm?

Kostnad för tandvård är något som är väldigt centralt för de flesta som besöker tandläkaren, inte bara i Stockholm. Naturligtvis vill människor ha bra tandvård, men också till ett rimligt pris. Många Stockholmare har också skrämts upp av de många olika larmen i media om väldigt, väldigt dyra tandvårdsräkningar för enskilda individer. Samtidigt som dessa skräckberättelser är sanna betyder de inte att man bör välja bort tandvården - snarare tvärt om. Med tänder är det nämligen så att smärtan i regel uppkommer långt senare än problemen med tanden, och det därför kan bli långt mer kostsamt att vänta länge med att undersöka tanden. 

Tandvårdsbranschen avreglerad

Tandvårdsbranschen är idag helt avreglerad i den meningen att tandläkare är fria att sätta sina egna priser. Därför varierar priserna naturligtvis mellan de olika klinikerna i Stockholm. Försäkringskassan har som ett stöd både till patienter och tandvårdspersonal satt upp en referensprislista, och den kan vara bra att förhålla sig till när man ska välja tandläkare. Referenspriset år 2013 för en så kallad basundersökning, vilket är den vanliga typen av undersökning, är 730 kronor. Trots detta referenspris varierar priset relativt kraftigt mellan olika mottagningar. En undersökning i Stockholm kostar någonstans mellan 350 kr och upp emot en tusenlapp. För att få tag i en tid för enbart 350 kr är hemsidan du är inne på nu väldigt bra, då tandläkarna här generellt sett ger en viss rabatt till nya patienter. 

Undersökning och tandputsning

Något som också är populärt och rekommenderas är att man kombinerar sin undersökning med en tandputsning eller rengöring. De allra flesta människor samlar på sig tandsten över tid, och den är svår att få bort med tandborste och tandtråd. Det finns idag många olika verktyg på tandläkarmottagningarna i Stockholm för att få bort tandstenen, och om man regelbundet tar bort sin tandsten minskar man risken att i framtiden få kariesangrepp. En tandputsning kostar några hundralappar, lite beroende på vilken typ av tandputsning det rör sig om.

Om man sköter om sina tänder väl, undersöker dem varje eller vartannat år och dessutom ser till att ta bort tandstenen då och då minskar man med mycket stor sannolikhet sin tandvårdskostnad över tid. Även om man levt utan att ta väl hand om sina tänder en lång period, är det en god idé att gå till tandläkaren för att få besked om hur det ser ut. Tandläkaren ger dig alltid ett kostnadsförslag innan hen sätter igång någon form av behandling, och ofta kan du själv förbättra din tandhälsa genom att äta bättre, borsta tänderna mera noggrant och oftare, samt använda tandtråd.

Laga hål

Lagningar av hål eller kariesangrepp är en av de allra vanligaste behandlingarna som tandläkare utför, och kostnaden varierar även här. Dels har priset att göra med på vilken tand hålet sitter, och dels på hur stor eller omfattande tandrötan blivit. Både tiden det tar och komplexiteten kring lagningen av hålet är viktig för hur stor kostnaden blir.  Någonstans mellan 1000 och 2500 kronor är vanliga priser för lagning av ett hål. Mera komplexa behandling såsom rotfyllningar, broar och annat varierar kraftigt i pris, men fråga gärna runt bland olika tandläkare för att få ett hum. Det har gjorts försök med att ordna prisjämförelsesidor från landstingens sida, men ännu så länge finns ingen som fungerar särskilt väl.